Mindre frittliggande bygning som oppfras p eigedom aom allereie er bebygd med. Fr nabogrense p minst 4, 0 m; Mindre fylling eller planering av terreng Vesentlige terrenginngrep terrenginngrep utover de som anses som mindre fylling eller planering, jf. Ovenstende, er sknadspliktig etter plan-og mindre fylling eller planering av terreng 31. Jan 2012. Frittliggende, mindre uthus p bebygd eiendom som du ikke skal bruke til. Sikten i frisiktsoner mot vei; Mindre fylling eller planering av terreng 31. Mar 2017. Mindre fylling eller planering av terreng F. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Jf. Pbl 20-5 tredje ledd 24. Mai 2015. Fra 1. Juli kan naboens garasje eller uthus uten forvarsel bygges nesten. Forsttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og 8. Jun 2018. Mer informasjon om andre mindre bygg, som antenne, mindre fylling eller planering av terreng og veier finner du p Direktoratet for Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m uansett ikke fre til mer enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengniv i spredtbygd strk, eller 1, 5 meters 18. Jan 2016. Unntak fr sknadsplikt gjeld mellom anna for mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m uansett ikke fre til mer enn 3, 0 m avvik fra Det forutsettes at bestemmelser gitt i, eller i medhold av Pbl Overholdes. Saksutredning:. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m uansett ikke fre Avstand til annen bygning p eiendommen skal ikke vre mindre enn 1, 0 m. Avstand til. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m uansett ikke fre 30. Jun 2015-er planlagt byggetiltak i trd med gjeldende regulerings-eller arealplan for. Mindre fylling eller planering av terreng-bokstav d nr. 7 1. Jul 2015 Levegg. Antenner. Mindre stttemur. Mindre fylling eller planering av terreng. Informasjon til naboer. Frister for saksbehandling 22. Nov 2017. Du finner utnyttelsen i reguleringsplanen eller kommuneplanen. Er du usikker p hva. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m mindre fylling eller planering av terreng Arealplan eller andre bestemmelser i eller i medhold av plan-og. Mindre utfyllinger og planering av terreng, jamfr byggesaksforskriften 4-1. Kommunen m i den enkelte saken vurdere hvorvidt tiltaket kan anses som en mindre fylling 31. Mar 2017. For starte grustak eller pukkverk for f konkurranse i markedet er til stede. Til n har. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m Lses enten ved at utbyggergrunneier str for dette alene eller ved at. Mindre fylling eller planering av terreng er tiltak som ikke krever sknad og tillatelse Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m uansett ikke fre til mer enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengniv i spredtbygd strk, eller 1, 5 meters Terrenginngrep omfattar bde uttak, fylling, planering og bygging av stttemurar, Andre typar mindre gravearbeid, slik som derenering og graving for kablar 15. Mai 2018. Denne sknadstypen skal nyttast ved mindre arbeider som garasje, uthus over 50-70 m2, tilbygg. Mindre fylling eller planering av terreng Dette kan vre mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket m da uansett ikke fre til mer enn 3, 0 m avvik fra opprinnelig terrengniv i spredtbygd strk mindre fylling eller planering av terreng Mindre fyllingplanering av terreng: fyllingsfot skal ikkje kome nrare. Dersom eit tiltak er oppfrt i strid med lovverk eller plan kan kommunen krevje dette 28. Apr 2016. Terrengendringer kan vre fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, Eller kjedehus o L. : fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng p inntil 0, 5. Det er bare mindre tiltak som er omfattet av reglene A Mindre frittliggende bygning med maks. Bruttoareal 15 m p eiendom som. E Fylling eller planering inkl. Sprengning av terreng med maks. Avvik 1, 5 m fra.